محصولات منیج انجین ایران

محصولاتی که توسط منیج انجین ایران ارائه می شود شامل:

Endpoint Central

ADSelfService Plus

EventLog Analyzer

ServiceDesk Plus

Applications Manager

NetFlow Analyzer

Firewall Analyzer

ADManager Plus

AD360

PAM360

OpManager

پشتیبانی محصولات در ایران و توسط متخصصان داخلی با سابقه در امر پشتیبانی منیج انجین به صورت 7/24 انجام می گیرد.